Każdy powstający budynek musi spełniać wiele wymagań. Szczególnie ważne jest to w wypadku budynków użyteczności publicznej. Korzystają z nich osoby z różnymi potrzebami. Najważniejsze